Rugăciune de consacrare către Sfânta Fecioară Maria

Stăpână şi Mamă, ţie mă dăruiesc cu totul; şi ca mărturie a dăruirii mele îţi ofer astăzi ochii, urechile, gura, inima, fiinţa mea întreagă. Deoarece îţi aparţin, buna mea Mamă, păstrează-mă, apără-mă ca pe un bun al tău, ca pe proprietatea ta. Amin.

Spiritualitate comunităţii Schönstatt

O mişcare în cadrul Bisericii Catolice

Mişcarea Schönstatt se numără printre cele mai vechi mişcări şi comunităţi ale Bisericii Catolice. Ea a fost fondată de către părintele Joseph Kentenich (1885-1968).

Numele său provine de la locul unde a început Schoenstatt, un sat al oraşului Vallendar aproape de Koblenz. Întemeierea a avut loc pe 18 octombrie 1914 în “Sanctuarul primordiar”, o capelă modestă dedicată Fecioarei Maria. Schönstatt s-a întemeiat ca un “legământ de iubire”, în conformitate cu modelul biblic al legământului lui Dumnezeu cu omul. Fecioara Maria, femeia care este aproape de Dumnezeu şi de toţi oamenii, joacă rolul principal  în legământul de iubire. Prin legământul de iubire, în care responsabilităţile reciproce dintre partenerii legământului sunt foarte importante, Fecioara Maria lucrează în special în Schönstatt ca Mamă şi Educatoare a creştinilor, Ea ne conduce la o dragoste profundă şi vital faţă de Dumnezeu şi faţă de om, care este capabil să împlinească planul Providenţei Divine în viaţa de zi cu zi

Legământul de iubire cu Fecioara Maria şi ataşamentul faţă de “Sanctuarul primordiar” au devenit nucleul spiritualităţii Schönstatt.

Astăzi, Schoenstatt este un centru internaţional şi spiritual al Mişcării Schoenstatt care este prezent în mai mult de 110 de ţări. Peste tot în lume există aproximativ 200 de Centre Schoenstatt cu proprile “Capele Schoenstatt”, care sunt copii fidele ale Capelei primordiale ridicată în Schoenstatt/Vallendar.

Schönstatt însoţeşte şi formează milioane de oameni pe drumul lor spre credinţă, mai ales prin “Campania Maicii Pelerine” (Campania Schoenstatt a Rozariului), care a început în Brazilia în 1950. Prin această campanie, Maria, şi cu ea Biserica, în “căutarea pastorală” şi angajarea sa la noua evanghelizare, uneşte bărbaţi şi femei din toate categoriile sociale.

Mişcarea Schönstatt urmăreşte formarea unor personalităţi şi comunităţi creştine capabile să împlinească planul Providenţei Divine în viaţa de zi cu zi în mijlocul lumii moderne.

Zeci de ani înainte de Conciliul Vatican II, Părintele Kentenich a prevăzut cu claritate că Biserica are nevoie de persoane şi comunităţi care se formează în interior – şi nu formate în raport cu împrejurimile lor. El a prevăzut persoane şi comunităţi care, în “spiritul de a fi copii ai lui Dumnezeu” ştiu cum să se decidă personal pentru Dumnezeu.

Schönstatt consideră că una dintre sarcinile sale principale este de a menţine viu spiritul Concilului şi a lua parte la viaţa Bisericii. Menirea de a crea condiţii pedagogice care promovează credinţa care poate fi aplicată în viaţa de zi cu zi. Împreună cu alte mijloace practice de educare a personalităţii, spiritualitatea Schönstatt oferă mai presus de toate un sprijin de formare al vieţii însăşi, prin evenimente, persoane, şi întâlniri, Dumnezeul vieţii ne cheamă să acţionăm.

În legământul de iubire şi în ataşamentul faţă de diferite sanctuare Schönstatt, bărbaţi şi femei găsesc o casă în iubirea milostivă a lui Dumnezeu care este o bază solidă pentru activitatea apostolică. Ei s-au predat iubirii răscumpărătoare a lui Cristos care îi îndeamnă spre evanghelizare.

Părintele Kentenich a subliniat acest lucru, în armonie cu Concilul. Obiectivul este de a forma lumea din interiorul şi în Duhul Sfânt să purtăm noi înşine o atmosferă religioasă îndreptate spre exterior. În acest fel, Schönstatt asigură crearea unui climat în care bărbaţi şi femei creştini, decid în mod liber, să ia iniţiative, tratându-ne unii pe alţii şi lumea, cu responsabilitate şi bucurie în varietatea de carisme şi vocaţii.

Membrii Schönstatt lucrează în număr mare în proiecte educaţionale, sănătate, activităţi misionare, cultură şi politică, şi în mod special colaboreză cu alte comunităţi religioase şi iniţiative ale Bisericii. (http://www.schoenstatt.ro)