Ce este sfânta Euharistie?

Sfânta Euharistie este un sacrament care cuprinde adevăratul trup şi sânge al lui Isus Cristos, sub chipul pâinii şi al vinului, pentru hrana sufletului nostru.

 

Cui i-a dat Isus Cristos puterea de a preface pâinea şi vinul în trupul şi sângele său?

Isus a dat această putere apostolilor, când le-a zis: "Faceţi aceasta în amintirea mea!".

 

La cine a trecut această putere de la apostoli?

Această putere a trecut de la apostoli la episcopi şi preoţi.

 

Pentru ce a rânduit Isus Cristos sfânta Euharistie?

Isus a rânduit sfânta Euharistie:

- spre a se jertfi pentru noi la sfânta Liturghie;

- spre a ni se da în sfânta Împărtăşanie ca hrană pentru sufletele noastre.

 

Ce este sfânta Liturghie?

Sfânta Liturghie este jertfa Noului Testament în care Domnul nostru Isus Cristos, sub chipul pâinii şi al vinului, se jertfeşte Tatălui său ceresc, prin mâinile preotului.

 

Ce se cere de la noi pentru a putea primi cu vrednicie sfânta Împărtăşanie?

Pentru a primi cu vrednicie sfânta Împărtăşanie se cer patru lucruri:

1) Să ştim şi să credem că în sfânta Împărtăşanie primim adevăratul trup şi sânge al lui Isus Cristos;

2) Să fim fără păcat de moarte;

3) Să nu mâncăm şi să nu bem cel puţin o oră înainte de a ne împărtăşi;

4) Să ne rugăm înainte şi după primirea sfintei Împărtăşanii.

 

Ce păcat face acela care se împărtăşeşte ştiindu-se vinovat de vreun păcat de moarte?

Acela care se împărtăşeşte ştiindu-se vinovat de vreun păcat de moarte face un păcat mare, numit sacrilegiu.