Ce este Botezul?

Botezul este cel dintâi şi cel mai trebuincios sacrament prin care ni se iartă păcatul strămoşesc şi toate păcatele făcute înainte de Botez şi devenim creştini.

 

De ce Botezul este cel dintâi sacrament?

Botezul este cel dintâi sacrament, pentru că înainte de Botez nu putem primi nici un alt sacrament.

 

Pentru ce Botezul este cel mai trebuincios sacrament?

Botezul este cel mai trebuincios sacrament, pentru că fără Botez nimeni nu se poate mântui.

 

Ce dobândim prin sacramentul Botezului?

a) Prin sacramentul Botezului dobândim harul sfinţitor prin care ni se iartă păcatul strămoşesc şi toate celelalte păcate.

b) Botezul ne face fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai împărăţiei cerurilor.

 

Cine dă sacramentul Botezului?

Preotul dă sacramentul Botezului, dar în caz de nevoie îl poate da orice om.

 

Cum se botează la nevoie?

La nevoie se botează astfel: cel care botează toarnă apă pe capul celui care primeşte Botezul şi, în acelaşi timp, zice: "N..., eu te botez în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh".