Dumbrăviţa a fost o filiala a parohiei Mehala din Timişoara, dar între timp numărul credincioşilor s-a mărit cu cei care s-au mutat din Secuime, Stanciova, Grănicerii, Sânmartinu Maghiar, Otelec şi alte localităţi.

Acum circa 40 de ani PATER JÁNOS a decis că în locul micii casei de rugăciuni trebuie clădită o biserică. În baza acestei decizii şi a iniţiativei lui P. JOHANNES (sub numele real BLUM BENEDIKT) care a reuşit să obţină finanţare din Germania, s-au întocmit demersurile necesare, desemnându-l pe arhitectul HANS FACKELMANN pentru întocmirea proiectelor noii biserici (arhitect care cu câţiva ani mai devreme a proiectat prima biserică modernă a Episcopiei la Orşova).

După prezentarea mai multor proiecte, părintele János şi finanţatorii au adoptat proiectul bisericii în stil nou, în 1976 începând construcţia bisericii. Biserica din Dumbrăviţa este cea de a doua biserică romano-catolică modernă a Episcopiei şi prima din judeţul Timiş.

Cele mai mari merite în ceea ce priveşte construirea bisericii le are PATER JÁNOS, care a procurat bazele financiare pentru construirea noii biserici, dar şi arhitectul proiectant al bisericii va avea meritul pe veci, pentru că şi peste zeci de ani studenţii Facultăţii de Construcţii din Timişoara vor veni să îi admire creaţia.

Astfel în 1976 la iniţiativa părintelui János şi în baza proiectelor arhitectului Hans Fackelmann a fost demarată construcţia bisericii din Dumbrăviţa.

Lucrările de construcţii au fost coordonate de inginerul constructor FRANZ BRAUN. Basorelieful artistic de pe faţada bisericii, altarul bisericii, tabernaculul, pupitrul de citit şi baptisteriul au fost proiectate şi elaborate de artistul JECZA PÉTER. Biserica din Dumbrăviţa a fost terminată în 1979, iar la data de 7 octombrie a fost sfinţită de administratorul apostolic KONRAD KERNWEISZ în onoarea Sfântei Feciare Maria, Regina Rozariului.

Dumbrăviţa a rămas filială până în anul 1992. Din anul 1992 episcopul eparhial SEBASTIAN KRAUTER a ridicat Dumbrăviţa la rangul de parohie catolică numindu-l prim paroh pe preotul Kovács István, care a fost parohul Dumbrăviţei până în anul 2001.

Între anii 2001-2003 parohul a fost preotul Szabó Péter, iar din 1 septembrie 2003 până în 2009 această funcţie a fost ocupată de reverendisimul arhidiacon Heinrich József . Din 2009 este numit preotul Máthé Lajos.

În prima duminică a lunii octombrie a anului 2009, Biserica Romano-Catolică din Dumbrăviţa îşi sărbătorea cea de a 30-a aniversare, prilej cu care a fost dezvelită o placă comemorativă în memoria celor care au depus atâtea eforturi pentru construirea acestei biserici.

Din păcate turnul bisericii nu a fost ridicat, pentru că sistemul de atunci nu a permis acest lucru, ca nu cumva secretarul general al partidului, care obişnuia să meargă la vânătoare în localitatea Pişchia să vadă turnul şi faptul că sub conducerea sa a fost construită o nouă biserică catolică la Dumbrăviţa.